دسته بندی
دانلودهای برگزیده موسیقی فیلم
دانلودهای برگزیده موسیقی بازی
دانلودهای برگزیده موسیقی انیمیشن
دانلودهای برگزیده موسیقی مستند
دانلودهای برگزیده نت موسیقی
دانلودهای برگزیده ویدئو کلیپ

مزایای اشتراک در ساندترکس
 • دریافت جدیدترین موسیقی فیلم های خارجی
 • دانلود آلبوم ها با لینک مستقیم
 • اطلاع از آخرین اخبار موسیقی فیلمخرید اشتراک سایت

دانلود با فرمت MP3

[اختصاصی] دانلود موسیقی متن سری بازی های فیفا

 
دانلود آهنگ سری بازی های فیفا با لینک مستقیم
 
Fifa (International Federation of Association Football) [1993-2015] Collection Soundtrack

 

دانلود موسیقی متن سری بازی های فیفا

 
 
 Album: Fifa (EA Football) [1993-2014] Collection
Released: 1993-2015
Style: Score, Soundtrack
Format, Bitrate: MP3 320 VBR
Size: 5.45 GB

 
 
لیست آلبوم ها به همراه لینک های دانلود در زیر :
 
 
1993 _ FIFA International Soccer Gamerip

1993 _ FIFA International Soccer Gamerip

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

FIFA Soccer 95 Gamerip _ 1994

FIFA Soccer 95 Gamerip _ 1994

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

1995 _ FIFA Soccer 96 Gamerip

1995 _ FIFA Soccer 96 Gamerip

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

1996 _ FIFA Soccer 97 OST

1996 _ FIFA Soccer 97 OST

 
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

1997 _ FIFA: Road to World Cup 98 OST

1997 _ FIFA: Road to World Cup 98 OST

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

1998 _ FIFA 99 OST

1998 _ FIFA 99 OST

 
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

1999 _ FIFA 2000 OST

1999 _ FIFA 2000 OST

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

2000 _ FIFA 2001 OST

2000 _ FIFA 2001 OST

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

2001 _ FIFA Football 2002 OST

2001 _ FIFA Football 2002 OST

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

2002 _ FIFA Football 2003 OST

2002 _ FIFA Football 2003 OST

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

2003 _ FIFA Football 2004 OST

2003 _ FIFA Football 2004 OST

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

2004 _ FIFA Football 2005 OST

2004 _ FIFA Football 2005 OST

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

2005 _ FIFA 06 OST

2005 _ FIFA 06 OST

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

2006 _ FIFA 07 OST

2006 _ FIFA 07 OST

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

2007 _ FIFA 08 OST

2007 _ FIFA 08 OST

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

2008 _ FIFA 09 OST

2008 _ FIFA 09 OST

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

2009 _ FIFA 10 OST

2009 _ FIFA 10 OST

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

2010 _ FIFA 11 OST

2010 _ FIFA 11 OST

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

2011 _ FIFA 12 OST

2011 _ FIFA 12 OST

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

2012 _ FIFA 13 OST

2012 _ FIFA 13 OST

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

2013 _ FIFA 14 OST

2013 _ FIFA 14 OST

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

2014 _ FIFA 15 OST

2014 _ FIFA 15 OST

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

1998 _ World Cup 98 Gamerip

1998 _ World Cup 98 Gamerip

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

2002 _ FIFA World Cup Gamerip

2002 _ FIFA World Cup Gamerip

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

2006 _ FIFA World Cup Gamerip

2006 _ FIFA World Cup Gamerip

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

2010 _ FIFA World Cup South Africa OST

2010 _ FIFA World Cup South Africa OST

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

2014 _ FIFA World Cup Brazil OST

2014 _ FIFA World Cup Brazil OST

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

2000 _ UEFA Euro 2000 OST

2000 _ UEFA Euro 2000 OST

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

2004 _ UEFA Euro 2004 OST

2004 _ UEFA Euro 2004 OST

 
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

2008 _ UEFA Euro 2008 OST

2008 _ UEFA Euro 2008 OST

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

2012 _ UEFA Euro 2012 OST

2012 _ UEFA Euro 2012 OST

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

2005 _ FIFA Street OST

2005 _ FIFA Street OST

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

2006 _ FIFA Street 2 OST

2006 _ FIFA Street 2 OST

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

2008 _ FIFA Street 3 OST

2008 _ FIFA Street 3 OST

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

2012 _ FIFA Street 4 OST

2012 _ FIFA Street 4 OST

 
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

 

لینک های دانلود :
رمز فایل : www.soundtracks.ir گزارش خرابی
منبع :
بازدید : 3833
تاریخ : 4 دی 1394, 10:31
نویسنده: hbk256
خرید اشتراک سایت

مطالب مرتبط
دیدگاه کاربران
 1. نویسنده: Hansali Like+ (0) ارسال شده در 4 دی 1394 15:06
  وووووووووووووووووووووووویییییییییی...
  خداوکیلی اینارو از کجا میاری؟؟؟
  دمت قیژژژژژزجکسخپش wink rose
 2. نویسنده: hbk256 Like+ (1) ارسال شده در 4 دی 1394 15:20
  نقل قول: Hansali
  خداوکیلی اینارو از کجا میاری؟؟؟

  wink rose سایت های دوست و همسایه .
 3. نویسنده: Arash_Morricone Like+ (0) ارسال شده در 5 دی 1394 01:55
  ببخشید چنتا درخواست داشتم request
  یک سری بازی مستقل و کوچیک هستن که تجربشون کردم و موسیقی های خیییییلی توپی داشتن . اسم هاشون رو این زیر می نویسم اگه تونستید قرار بدید . سپاس
  Rememoried
  Dear Esther
  Hotline Miami 1 & 2
 4. نویسنده: hbk256 Like+ (0) ارسال شده در 5 دی 1394 09:42
  آرش ، اگه موجود بود گذاشته می شه . rose
 5. نویسنده: مرزیه Like+ (0) ارسال شده در 5 دی 1394 19:41
  واو یعنی عالیه چی دارم بگم...........
 6. نویسنده: DEL PIERO Like+ (0) ارسال شده در 5 دی 1394 21:09
  آقا دمتون گرم
 7. نویسنده: arsham25 Like+ (0) ارسال شده در 22 بهمن 1394 10:37
  کاش ساندترک سری Fifa Manager رو هم میذاشتید
 8. نویسنده: Somuell Like+ (0) ارسال شده در 22 تیر 1396 20:09
  سلام چرا نمیتونم دانلود کنم لطفا بگید
برچسب ها Fifa Collection Soundtrack دانلود Fifa Collection Soundtrack بازي Fifa موسيقي بازي Fifa دانلود موسيقي بازي Fifa موسيقي متن Fifa آهنگ بازي Fifa موزيک بازي Fifa دانلود آهنگ بازي فیفا دانلود موسيقي متن بازي فیفا Fifa Fifa Soundtarck Fifa OST
پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
پست ویژه
عنوان پست ویژه
توضیحات تبلیغ شما در این مکان
قیمت : xxxx تومان ارسال رایگان درب منزل برای سفارش کلیک کنید!
خرید اشتراک سایت