دسته بندی
دانلودهای برگزیده موسیقی فیلم
دانلودهای برگزیده موسیقی بازی
دانلودهای برگزیده موسیقی انیمیشن
دانلودهای برگزیده موسیقی مستند
دانلودهای برگزیده نت موسیقی
دانلودهای برگزیده ویدئو کلیپ
مزایای اشتراک در ساندترکس
 • دریافت جدیدترین موسیقی فیلم های خارجی
 • دانلود آلبوم ها با لینک مستقیم
 • اطلاع از آخرین اخبار موسیقی فیلمخرید اشتراک سایت

دانلود با فرمت MP3

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine


Audiomachine Discography

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

Title: Audiomachine Discography
Artists: Audiomachine Group
Format, Bitrate: MP3 256-320 kbps
Style: Soundtrack, Trailer Music, Instrumental, Chor, Epic
Orchestral, Symphonic, Electronic
Total Size[+ 3% Recovery]: 9.56 GB
Number of Albums: 37
Year: 2006-2015
Country: USA
 
Composed By: Paul Dinletir, Kevin Rix, Mark Petrie, Nick Murray, Richard Friedman,
Danail Getz, Jeff Marsh, John Graves, Kaveh Cohen, Kenny Meriedeth,
Jeff Edwards, Scott Miller, Michael Nielsen, Michael Rubino, etc.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

لیست آلبوم ها به همراه لینک دانلود:

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2012 - Awakenings
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2006 - Atomic Music Station
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2007 - Big Big And Bigger
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2011 - Blood Bath and Beyond
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2008 - Blood, Death & Fears
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2012 - Chronicles
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2010 - Deus Ex Machina
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2012 - Epica
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2012 - Helios
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2012 - Leviathan
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2010 - Maelstrom
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2013 - Millennium
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2008 - Terminus
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2011 - The Ensemble Series Vol I 
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2006 - The Lighter Side
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2007 - The Platinum Series I
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2008 - The Platinum Series II
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2009 - The Platinum Series III - Eterna
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2010 - The Platinum Series IV - Labyrinth
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
Audiomachine - Tools of the Trade: Volume 1
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

Audiomachine - Tools of the Trade: Volume 2
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

 Audiomachine - Tools of the Trade: Volume 3

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

Audiomachine - Tools of the Trade: Volume 4
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
Audiomachine - Trailer Acts
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2009 - Trailer Acts II
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

 Drumscores - 2012

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2013 - Tree of Life
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2013 - Phenomena
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

Origins - 2013 

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

50k Likes: Fan Appreciation Compilation - 2013 

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

Existence - 2013
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

Trilogy - 2013 

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

 Blood And Stone - 2013 

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

 2014 - Monolith

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2014 - Audiomachine - Champions Will Rise Epic Music from the 2014 Winter Olympics
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

YouTube Tracks: Uplifting and Inspirational Volume 1 - (2009-2012)

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

 2014 - Phantasm

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

 Tools of the Trade: Volume 5 - Tones, Textures and Transitions

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

 

2014 - Remixed

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

AudioMachine_Magnus

 

2015 - Magnus

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

عناوین اضافه شده:
2015 - Magnus
لینک های دانلود :
رمز فایل : www.soundtracks.ir گزارش خرابی
ترک های انتخاب شده از آلبوم :
| |
پخش آنلاین :
منبع :
بازدید : 41271
تاریخ : 2 آبان 1393, 18:51
نویسنده: Soundtracks
خرید اشتراک سایت

مطالب مرتبط
دیدگاه کاربران
 1. نویسنده: polo Like+ (0) ارسال شده در 29 شهریور 1392 16:50
  اشکم درومد

  --------------------
 2. نویسنده: Monji Like+ (0) ارسال شده در 29 شهریور 1392 17:19
  بینهایت ممنون
 3. نویسنده: S.s.H.H Like+ (0) ارسال شده در 29 شهریور 1392 17:29
  بسیار عالی
  smile-49
 4. نویسنده: The Dark Knight Like+ (0) ارسال شده در 29 شهریور 1392 20:07
  THAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANKS!!!!!!!!!

  --------------------
 5. نویسنده: bardia13 Like+ (0) ارسال شده در 30 شهریور 1392 11:43
  خب به سلامتی با این وضع باید کارو تعطیل کنیم !
  بشینیم فقط آهنگ گوش کنیم !
  کاراتون تکه هرچی آدم بگه کم گفته مثل همیشه پرقدرت و عالی
 6. نویسنده: sash Like+ (0) ارسال شده در 30 شهریور 1392 13:00
  اگه میشه گروه را معرفی کنید.
  با تشکر

  --------------------
 7. نویسنده: Perseus Like+ (0) ارسال شده در 30 شهریور 1392 20:13
  دمتون گرم
  ادیسه فضایی رو هم بزایرد دیگه عااااااااالی میشه ;)
 8. نویسنده: Apple74 Like+ (0) ارسال شده در 31 شهریور 1392 18:54
  اهنگ Danuvius که ساخته ی همین گروه است مربوط به کدام آلبوم است؟
 9. نویسنده: Soundtracks Like+ (0) ارسال شده در 31 شهریور 1392 19:54
  نقل قول: Apple74
  اهنگ Danuvius که ساخته ی همین گروه است مربوط به کدام آلبوم است؟

  سلام

  آلبوم Platinum Series I

  --------------------
 10. نویسنده: reza_vahedi Like+ (0) ارسال شده در 1 مهر 1392 08:20
  عالیــــــــه . ممنون از زحمتی که میکشید love
 11. نویسنده: reza_vahedi Like+ (0) ارسال شده در 1 مهر 1392 08:23
  از گروه tangerine dream میشه یه Discography بزارید؟ smile-11
 12. نویسنده: AbbasSahebi Like+ (0) ارسال شده در 2 مهر 1392 21:51
  واقعا نمیدونم ازتون تشکر کنم.مدتها بود که درخواست داشتم
  مرسی
 13. نویسنده: djbab Like+ (0) ارسال شده در 3 مهر 1392 09:26
  خیلی عالی بود دمتون گرم و موفق باشید
  ممنونم
 14. نویسنده: Rhythmos Like+ (0) ارسال شده در 5 مهر 1392 07:42
  با سلام و خسته نباشید بابت زحمتی که می کشید
  من یه مشکلی داشتم اینکه موقع extract کردن بعضی از آلبوم ها برنامه winzip ارور میده
  بعضی ارورها اول کار و بعضی ها وسط کار هست.
  ممنون میشم راهنمایی کنین.
 15. نویسنده: Soundtracks Like+ (0) ارسال شده در 5 مهر 1392 11:07
  نقل قول: Rhythmos
  با سلام و خسته نباشید بابت زحمتی که می کشید
  من یه مشکلی داشتم اینکه موقع extract کردن بعضی از آلبوم ها برنامه winzip ارور میده
  بعضی ارورها اول کار و بعضی ها وسط کار هست.
  ممنون میشم راهنمایی کنین.

  سلام
  از نرم افزار Winrar استفاده کنید.
  باید متن ارور رو ببینید چی هست ...
  اگر مربوط به تعداد زیاد کاراکتر اسم فایل هست که باید اسم رو قبل از اکسترکت کوتاه تر کنید.
  وگرنه از قسمت Repair نرم افزار winrar میتونید استفاده کنید. (Alt + R)

  --------------------
 16. نویسنده: DEL PIERO Like+ (0) ارسال شده در 5 مهر 1392 22:22
  سلام و تشکر فراوان
  میشه لطفاً موسیقی متن نفس گیر فیلم اسب تورین رو برای دانلود بذارید؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  واقعاً ممنون میشم از عنایتتون
 17. نویسنده: emi Like+ (0) ارسال شده در 6 مهر 1392 12:05
  بسیار عالی wink
 18. نویسنده: AbbasSahebi Like+ (0) ارسال شده در 6 مهر 1392 23:27
  لینگ Audiomachine - Blood Bath and Beyond | 2011 | Mp3
  مشکل داره
 19. نویسنده: Soundtracks Like+ (0) ارسال شده در 7 مهر 1392 00:00
  نقل قول: AbbasSahebi
  لینگ Audiomachine - Blood Bath and Beyond | 2011 | Mp3
  مشکل داره

  سلام

  سرور مشکل داشت که ریست شد و الان لینک ها مشکلی ندارند ....

  --------------------
 20. نویسنده: glasswooliran Like+ (0) ارسال شده در 9 مهر 1392 16:10
  البوم موسیقی فیلم Summer In February اثر Yuja Wang, Benjamin Wallfisch را لطفا اپلود کنید
 21. نویسنده: hamedali Like+ (0) ارسال شده در 9 مهر 1392 23:39
  سلام قارداش...کارت درست...دستت طلا
 22. نویسنده: jokerdingo Like+ (0) ارسال شده در 11 مهر 1392 12:06
  سلام

  مرسی بابت زحمات

  اگه امکانش هست

  500 اهنگ برتر و که ثبت شده در مجله ی Rolling stone هست و روی سایت قرار بدید

  تشکر

  --------------------
 23. نویسنده: poo Like+ (0) ارسال شده در 11 مهر 1392 19:29
  سلام.

  دوستان شما رو بخدا هرکی اسم این اهنگو میدونه بهم بگه ؟؟؟

  http://www.imgiran.com/images/k0snwvfzs2erjgcqw2yp.mp3

  خواهشا کمک کنید،مدتهاست دنبال این اهنگم ....

  منتظرم دوستان . . .

  --------------------
 24. نویسنده: DEL PIERO Like+ (0) ارسال شده در 11 مهر 1392 22:39
  سلام ممنون از زحماتتون
  لطفاً موسیقی متن فیلم "اسب تورین" رو بذارید
  خیلی خیلی ممنون
 25. نویسنده: AbbasSahebi Like+ (0) ارسال شده در 14 مهر 1392 11:50
  سلام.من تمام آلبومهای گروه Audiomachine رو با 320k دانلود کردم ولی متوجه شدم که اکثر کارها از کیفیت پخش پایینی برخوردارن !!!
 26. نویسنده: nhkdhg Like+ (0) ارسال شده در 14 مهر 1392 15:12
  سلام و خسته نباشید.

  اگر ممکنه موسیقی متن فیلم Desperado رو هم روی سایت قرار بدید.

  با تشکر
 27. نویسنده: AbbasSahebi Like+ (0) ارسال شده در 15 مهر 1392 11:25
  سلام
  ترک Codes Of Engagement از آلبوم Big, Big And Bigger مشکل داره و صداش خرابه.
  اگه میشه اطلاحش کنید
  مرسی
 28. نویسنده: Soundtracks Like+ (0) ارسال شده در 15 مهر 1392 21:27
  نقل قول: AbbasSahebi
  سلام
  ترک Codes Of Engagement از آلبوم Big, Big And Bigger مشکل داره و صداش خرابه.
  اگه میشه اطلاحش کنید
  مرسی

  سلام

  اگر نسخه باکیفیت تری پیدا شد حتما جایگزین میشه ...

  --------------------
 29. نویسنده: AbbasSahebi Like+ (0) ارسال شده در 15 مهر 1392 21:42
  نقل قول: Soundtracks
  نقل قول: AbbasSahebi
  سلام
  ترک Codes Of Engagement از آلبوم Big, Big And Bigger مشکل داره و صداش خرابه.
  اگه میشه اطلاحش کنید
  مرسی

  سلام

  اگر نسخه باکیفیت تری پیدا شد حتما جایگزین میشه ...  من همه نت رو زیر و رو کردم ولی متاسفانه همه ترکها شبیه همین ترک ایراد داره.ممنون میشم اگه کمک کنید و ترک سالم رو در سایت بصورت جداگانه بزارید.
  بینهایت سپاسگذارم
 30. نویسنده: ZIMMER lover Like+ (0) ارسال شده در 26 مهر 1392 06:33
  اییییییولا! باز از اون کارای بزرگ کردین!

  --------------------
برچسب ها موسیقی مجموعه آثار Audiomachine موسیقی تریلر تریلر فیلم گروه Audiomachine Audiomachine آلبوم های Soundtrack Score Classical کلاسیکال موسیقی حماسی آهنگ آهنگ تریلر دانلود دانلود موسیقی دانلود آهنگ دانلود موسیقی تریلر دانلود Audiomachi
پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
پست ویژه
عنوان پست ویژه
توضیحات تبلیغ شما در این مکان
قیمت : xxxx تومان ارسال رایگان درب منزل برای سفارش کلیک کنید!
خرید اشتراک سایت