مشترک سايت شويد!

  ايميل خود را در کادر زير وارد کنيد. در صفحه باز شده کد امنيتي را وارد، و پس از تکمیل درخواست بر روي لينک فرستاده شده به ايميل خود کليک نماييد :

آیا از سرعت دانلود فایلها از سرور سایت راضی هستید؟
 
» » [موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

خرید اشتراک سایت

121

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

دانلود با فرمت MP3


Audiomachine Discography

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

Title: Audiomachine Discography
Artists: Audiomachine Group
Format, Bitrate: MP3 256-320 kbps
Style: Soundtrack, Trailer Music, Instrumental, Chor, Epic
Orchestral, Symphonic, Electronic
Total Size[+ 3% Recovery]: 9.56 GB
Number of Albums: 37
Year: 2006-2015
Country: USA
 
Composed By: Paul Dinletir, Kevin Rix, Mark Petrie, Nick Murray, Richard Friedman,
Danail Getz, Jeff Marsh, John Graves, Kaveh Cohen, Kenny Meriedeth,
Jeff Edwards, Scott Miller, Michael Nielsen, Michael Rubino, etc.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

لیست آلبوم ها به همراه لینک دانلود:

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2012 - Awakenings
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2006 - Atomic Music Station
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2007 - Big Big And Bigger
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2011 - Blood Bath and Beyond
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2008 - Blood, Death & Fears
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2012 - Chronicles
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2010 - Deus Ex Machina
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2012 - Epica
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2012 - Helios
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2012 - Leviathan
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2010 - Maelstrom
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2013 - Millennium
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2008 - Terminus
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2011 - The Ensemble Series Vol I 
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2006 - The Lighter Side
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2007 - The Platinum Series I
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2008 - The Platinum Series II
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2009 - The Platinum Series III - Eterna
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2010 - The Platinum Series IV - Labyrinth
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
Audiomachine - Tools of the Trade: Volume 1
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

Audiomachine - Tools of the Trade: Volume 2
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

 Audiomachine - Tools of the Trade: Volume 3

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

Audiomachine - Tools of the Trade: Volume 4
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
Audiomachine - Trailer Acts
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2009 - Trailer Acts II
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

 Drumscores - 2012

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2013 - Tree of Life
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2013 - Phenomena
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

Origins - 2013 

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

50k Likes: Fan Appreciation Compilation - 2013 

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

Existence - 2013
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

Trilogy - 2013 

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

 Blood And Stone - 2013 

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

 2014 - Monolith

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine
2014 - Audiomachine - Champions Will Rise Epic Music from the 2014 Winter Olympics
این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

YouTube Tracks: Uplifting and Inspirational Volume 1 - (2009-2012)

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

 2014 - Phantasm

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

[موسیقی تریلر، VIP] مجموعه آثار گروه Audiomachine

 Tools of the Trade: Volume 5 - Tones, Textures and Transitions

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

 

2014 - Remixed

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.
 

AudioMachine_Magnus

 

2015 - Magnus

این قسمت فقط برای گروههای کاربری "عضو V.I.P (ویژه) و حامی مالی سایت و مدیر افتخاری و نویسنده" نمایش داده میشود.

عناوین اضافه شده:
2015 - Magnus

ویرایش شده توسط: hbk256 - 19 دی 1394, 19:48
دلیل ویرایش: آلبوم Magnus با دو کیفیت اضافه شد!

کلمه عبور: www.soundtracks.ir
ترک های انتخاب شده از آلبوم: | |
پخش آنلاین:
خرید اشتراک سایت

مطالب مرتبط:

  • Like
  • 0
  polo (تاریخ 29 شهریور 1392 16:50)
  گروه کاربری: عضو معنای موسیقی
  اشکم درومد
  • Like
  • 0
  Monji (تاریخ 29 شهریور 1392 17:19)
  گروه کاربری: عضو معنای موسیقی
  بینهایت ممنون
  • Like
  • 0
  S.s.H.H (تاریخ 29 شهریور 1392 17:29)
  گروه کاربری: عضو معنای موسیقی
  بسیار عالی
  smile-49
  • Like
  • 0
  The Dark Knight (تاریخ 29 شهریور 1392 20:07)
  گروه کاربری: عضو V.I.P (ویژه)
  THAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANKS!!!!!!!!!
  • Like
  • 0
  bardia13 (تاریخ 30 شهریور 1392 11:43)
  گروه کاربری: عضو V.I.P (ویژه)
  خب به سلامتی با این وضع باید کارو تعطیل کنیم !
  بشینیم فقط آهنگ گوش کنیم !
  کاراتون تکه هرچی آدم بگه کم گفته مثل همیشه پرقدرت و عالی
  • Like
  • 0
  sash (تاریخ 30 شهریور 1392 13:00)
  گروه کاربری: عضو معنای موسیقی
  اگه میشه گروه را معرفی کنید.
  با تشکر
  • Like
  • 0
  Perseus (تاریخ 30 شهریور 1392 20:13)
  گروه کاربری: عضو معنای موسیقی
  دمتون گرم
  ادیسه فضایی رو هم بزایرد دیگه عااااااااالی میشه ;)
  • Like
  • 0
  Apple74 (تاریخ 31 شهریور 1392 18:54)
  گروه کاربری: عضو معنای موسیقی
  اهنگ Danuvius که ساخته ی همین گروه است مربوط به کدام آلبوم است؟
  • Like
  • 0
  Soundtracks (تاریخ 31 شهریور 1392 19:54)
  گروه کاربری: مدير معنای موسیقی
  نقل قول: Apple74
  اهنگ Danuvius که ساخته ی همین گروه است مربوط به کدام آلبوم است؟

  سلام

  آلبوم Platinum Series I
  • Like
  • 0
  reza_vahedi (تاریخ 1 مهر 1392 08:20)
  گروه کاربری: عضو معنای موسیقی
  عالیــــــــه . ممنون از زحمتی که میکشید love
  • Like
  • 0
  reza_vahedi (تاریخ 1 مهر 1392 08:23)
  گروه کاربری: عضو معنای موسیقی
  از گروه tangerine dream میشه یه Discography بزارید؟ smile-11
  • Like
  • 0
  AbbasSahebi (تاریخ 2 مهر 1392 21:51)
  گروه کاربری: عضو V.I.P (ویژه)
  واقعا نمیدونم ازتون تشکر کنم.مدتها بود که درخواست داشتم
  مرسی
  • Like
  • 0
  djbab (تاریخ 3 مهر 1392 09:26)
  گروه کاربری: عضو معنای موسیقی
  خیلی عالی بود دمتون گرم و موفق باشید
  ممنونم
  • Like
  • 0
  Rhythmos (تاریخ 5 مهر 1392 07:42)
  گروه کاربری: عضو معنای موسیقی
  با سلام و خسته نباشید بابت زحمتی که می کشید
  من یه مشکلی داشتم اینکه موقع extract کردن بعضی از آلبوم ها برنامه winzip ارور میده
  بعضی ارورها اول کار و بعضی ها وسط کار هست.
  ممنون میشم راهنمایی کنین.
  • Like
  • 0
  Soundtracks (تاریخ 5 مهر 1392 11:07)
  گروه کاربری: مدير معنای موسیقی
  نقل قول: Rhythmos
  با سلام و خسته نباشید بابت زحمتی که می کشید
  من یه مشکلی داشتم اینکه موقع extract کردن بعضی از آلبوم ها برنامه winzip ارور میده
  بعضی ارورها اول کار و بعضی ها وسط کار هست.
  ممنون میشم راهنمایی کنین.

  سلام
  از نرم افزار Winrar استفاده کنید.
  باید متن ارور رو ببینید چی هست ...
  اگر مربوط به تعداد زیاد کاراکتر اسم فایل هست که باید اسم رو قبل از اکسترکت کوتاه تر کنید.
  وگرنه از قسمت Repair نرم افزار winrar میتونید استفاده کنید. (Alt + R)
  • Like
  • 0
  DEL PIERO (تاریخ 5 مهر 1392 22:22)
  گروه کاربری: حامی مالی سایت
  سلام و تشکر فراوان
  میشه لطفاً موسیقی متن نفس گیر فیلم اسب تورین رو برای دانلود بذارید؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  واقعاً ممنون میشم از عنایتتون
  • Like
  • 0
  emi (تاریخ 6 مهر 1392 12:05)
  گروه کاربری: عضو معنای موسیقی
  بسیار عالی wink
  • Like
  • 0
  AbbasSahebi (تاریخ 6 مهر 1392 23:27)
  گروه کاربری: عضو V.I.P (ویژه)
  لینگ Audiomachine - Blood Bath and Beyond | 2011 | Mp3
  مشکل داره
  • Like
  • 0
  Soundtracks (تاریخ 7 مهر 1392 00:00)
  گروه کاربری: مدير معنای موسیقی
  نقل قول: AbbasSahebi
  لینگ Audiomachine - Blood Bath and Beyond | 2011 | Mp3
  مشکل داره

  سلام

  سرور مشکل داشت که ریست شد و الان لینک ها مشکلی ندارند ....
  • Like
  • 0
  glasswooliran (تاریخ 9 مهر 1392 16:10)
  گروه کاربری: عضو معنای موسیقی
  البوم موسیقی فیلم Summer In February اثر Yuja Wang, Benjamin Wallfisch را لطفا اپلود کنید
  • Like
  • 0
  hamedali (تاریخ 9 مهر 1392 23:39)
  گروه کاربری: عضو معنای موسیقی
  سلام قارداش...کارت درست...دستت طلا
  • Like
  • 0
  jokerdingo (تاریخ 11 مهر 1392 12:06)
  گروه کاربری: عضو معنای موسیقی
  سلام

  مرسی بابت زحمات

  اگه امکانش هست

  500 اهنگ برتر و که ثبت شده در مجله ی Rolling stone هست و روی سایت قرار بدید

  تشکر
  • Like
  • 0
  poo (تاریخ 11 مهر 1392 19:29)
  گروه کاربری: عضو معنای موسیقی
  سلام.

  دوستان شما رو بخدا هرکی اسم این اهنگو میدونه بهم بگه ؟؟؟

  http://www.imgiran.com/images/k0snwvfzs2erjgcqw2yp.mp3

  خواهشا کمک کنید،مدتهاست دنبال این اهنگم ....

  منتظرم دوستان . . .
  • Like
  • 0
  DEL PIERO (تاریخ 11 مهر 1392 22:39)
  گروه کاربری: حامی مالی سایت
  سلام ممنون از زحماتتون
  لطفاً موسیقی متن فیلم "اسب تورین" رو بذارید
  خیلی خیلی ممنون
  • Like
  • 0
  AbbasSahebi (تاریخ 14 مهر 1392 11:50)
  گروه کاربری: عضو V.I.P (ویژه)
  سلام.من تمام آلبومهای گروه Audiomachine رو با 320k دانلود کردم ولی متوجه شدم که اکثر کارها از کیفیت پخش پایینی برخوردارن !!!
  • Like
  • 0
  nhkdhg (تاریخ 14 مهر 1392 15:12)
  گروه کاربری: عضو معنای موسیقی
  سلام و خسته نباشید.

  اگر ممکنه موسیقی متن فیلم Desperado رو هم روی سایت قرار بدید.

  با تشکر
  • Like
  • 0
  AbbasSahebi (تاریخ 15 مهر 1392 11:25)
  گروه کاربری: عضو V.I.P (ویژه)
  سلام
  ترک Codes Of Engagement از آلبوم Big, Big And Bigger مشکل داره و صداش خرابه.
  اگه میشه اطلاحش کنید
  مرسی
  • Like
  • 0
  Soundtracks (تاریخ 15 مهر 1392 21:27)
  گروه کاربری: مدير معنای موسیقی
  نقل قول: AbbasSahebi
  سلام
  ترک Codes Of Engagement از آلبوم Big, Big And Bigger مشکل داره و صداش خرابه.
  اگه میشه اطلاحش کنید
  مرسی

  سلام

  اگر نسخه باکیفیت تری پیدا شد حتما جایگزین میشه ...
  • Like
  • 0
  AbbasSahebi (تاریخ 15 مهر 1392 21:42)
  گروه کاربری: عضو V.I.P (ویژه)
  نقل قول: Soundtracks
  نقل قول: AbbasSahebi
  سلام
  ترک Codes Of Engagement از آلبوم Big, Big And Bigger مشکل داره و صداش خرابه.
  اگه میشه اطلاحش کنید
  مرسی

  سلام

  اگر نسخه باکیفیت تری پیدا شد حتما جایگزین میشه ...  من همه نت رو زیر و رو کردم ولی متاسفانه همه ترکها شبیه همین ترک ایراد داره.ممنون میشم اگه کمک کنید و ترک سالم رو در سایت بصورت جداگانه بزارید.
  بینهایت سپاسگذارم
  • Like
  • 0
  ZIMMER lover (تاریخ 26 مهر 1392 06:33)
  گروه کاربری: عضو معنای موسیقی
  اییییییولا! باز از اون کارای بزرگ کردین!
خرید اشتراک سایت

پیام سیستم
برای ارسال نظر، باید در سایت عضو شوید.
انتقال به اول صفحه © Copyright © 2009-2014 Meaning Of Music All Rights Reserved.
استفاده از مطالب این سایت فقط با ذکر مستقیم لینک منبع مجاز می باشد!
خرید اشتراک سایت